Kategória: Aktuális projektek

Modern technika az oktatásban

A már megkezdett tervünket folytatjuk! Most támogathatja azt a célt is, hogy valamennyi osztályban legyen projektor, fehér tábla és számítógép. Kipróbáltan ez a hármas nyújtja a leghatékonyabb módszert a modern technika oktatásban való felhasználásához és ráadásul költséghatékony is. Az ötödik és kilencedik osztályok már fel vannak szerelve mindezen eszközökkel. Ahhoz, hogy folytathassuk és a többi…

Tehetséggondozó tábor

Iskolánk egyik legfontosabb feladata, hogy változatos, sok területet felölelő kínálatot nyújtsunk és lehetőséget teremtsünk arra, hogy kiderüljön, melyik gyermek miben, melyik területen kiemelkedő, tehetséges. Ennek lehetséges színtereiből iskolánk már eddig is sokat biztosít. Nagyszámú szakkör, művészeti oktatás, iskolán kívüli lehetőségek ( ELTE, SOTE, BME, Akadémiai és múzeumi programok) segítik ezt. Az elmúlt két évben pályázati,…

Ösztöndíj program

Iskolánk alapelve, hogy iskolai programból anyagi okok miatt nem maradhat, marad ki diák. Az Alapítvány évek óta segíti a szorgalmas, jól tanuló diákokat egy ösztöndíj programmal, melyet szociálisan rászoruló, a kiírási feltételeknek megfelelő diákok kapnak. Mindezt a támogatást úgy nyújtja az Alapítvány, hogy közben az összes többi, jórészt szintén szociális támogatást is biztosítja. Évről-évre növekszik…

Interaktív tábla

“Számomra az interaktív tábla használata számos lehetőséget nyújt a nyelvi órák színesebbé tételére, s nevelő célt is szolgál. Olyan platformot biztosít, amelyen keresztül lehetővé válik az IKT-eszközök tanítási folyamatba történő beépítése.
Kiválóan alkalmazható óra eleji, az előző órai tananyagot ismétlő, játékos feladatok gyors megoldására. Továbbá a tanóra későbbi menetébe is beépíthetem, hiszen segítségével az új tanagyaghoz kapcsolódóan összefoglaló, játékos, szemléltető feladatok készíthetők, melyek egyrészt megkönnyíthetik vizuálisan az ismeretek bevésést; másrészt a diákok „megszólítva” érezhetik magukat egy ilyen eszköz tanítási folyamatba történő integrálásával, hiszen hasonló interaktív eszközök képezik mindennapi közegüket.
A diákok bevonva érzik magukat a tanóra menetébe egy olyan eszközzel, amely a mindennapjaikban használatos eszközök elvén alapul, odamehetnek ahhoz, maguk is használhatják azt, így nagyobb nyitottságot érhetek el. Ha pedig az interaktív tábla órai használatát nem túlozom el, hanem célirányosan, s így hatékonyan alkalmazom, akkor jó eséllyel az IKT-eszközök értelmes, releváns módon történő felhasználásra is nevelhetem diákjaimat.”

Hegedűs Ivett