Interaktív tábla

“Számomra az interaktív tábla használata számos lehetőséget nyújt a nyelvi órák színesebbé tételére, s nevelő célt is szolgál. Olyan platformot biztosít, amelyen keresztül lehetővé válik az IKT-eszközök tanítási folyamatba történő beépítése.
Kiválóan alkalmazható óra eleji, az előző órai tananyagot ismétlő, játékos feladatok gyors megoldására. Továbbá a tanóra későbbi menetébe is beépíthetem, hiszen segítségével az új tanagyaghoz kapcsolódóan összefoglaló, játékos, szemléltető feladatok készíthetők, melyek egyrészt megkönnyíthetik vizuálisan az ismeretek bevésést; másrészt a diákok „megszólítva” érezhetik magukat egy ilyen eszköz tanítási folyamatba történő integrálásával, hiszen hasonló interaktív eszközök képezik mindennapi közegüket.
A diákok bevonva érzik magukat a tanóra menetébe egy olyan eszközzel, amely a mindennapjaikban használatos eszközök elvén alapul, odamehetnek ahhoz, maguk is használhatják azt, így nagyobb nyitottságot érhetek el. Ha pedig az interaktív tábla órai használatát nem túlozom el, hanem célirányosan, s így hatékonyan alkalmazom, akkor jó eséllyel az IKT-eszközök értelmes, releváns módon történő felhasználásra is nevelhetem diákjaimat.”

Hegedűs Ivett